"
<!-- google_ad_section_start -->Kenyansk Sandboa - Gongylophis colubrinus<!-- google_ad_section_end -->
Kenyansk Sandboa - Gongylophis colubrinus
Published by Reptils Mann
02-11-2014
Standard Kenyansk Sandboa - Gongylophis colubrinus

Norsk og latinsk navn:
Kenyansk sandboa - Gongylophis colubrinus

Kenyansk Sandboa - Gongylophis colubrinus-faktablad-sandboa.jpg

Klassifikasjon:
Rike: Animalia
Rekke: Chordata
Underrekke: Vertebrata
Klasse: Reptilia
Orden: Squamata
Underorden: Serpentes
Familie: Boidae
Underfamile: Erycinae
Slekt: Gongylophis
Art: Gongylophis colubrinus (Linnaeus, 1758)


Lokale Navn:
Kenyan sand boa - Kenyansk sandboa
East african sand boa - Østafrikansk sandboa.

Generelt:
Kenyansk sandboa har vært holdt i fangenskap lenge, men det er spesielt de siste årene de er blitt særlig populære, kanskje på grunn av deres beskjedne plassbehov og økende tilgjengelighet av mutasjoner/morpher. Sandboaer kan bli opp til 25 år gamle, men det er registrert individer på over 35 år.
Som sandboaer flest er disse ''begavet'' med en meget tydelig kjønnsdimorfisme, som ses tidlig i livet - hunnene blir mye større enn hannene.
Her er en graf som viser veksten til x antall sandboaer de første 2 årene:

Kenyansk Sandboa - Gongylophis colubrinus-faktablad-kjonnsdimofisme.png

Hunner blir som regel rundt 65-85cm. Vekt på voksne hunner vil kunne variere veldig, alt fra 400-900, avhengig av om hun brukes tidlig i avl eller ikke. Gamle hunner, som er utenfor avlsprosjekter, kan faktisk nå så mye som 1200gram, men dette hører til sjeldenheten.

Hanner blir eksempelvis gjennomsnittlig 35-45cm og 70-100g som voksne. En virkelig gammel hanne kan nå så mye som 55-60cm og 150g, men dette er ikke hverdagskost.

Bilde som ilustrerer forskjellen i ett voksent avlspar:

Navn:		faktablad forskjell.jpg
Visninger:	61
Størrelse:	97.0 KB

Dersom det dreier seg om voksne dyr, og en er sikker på alderen, kan de altså med sikkerhet kjønnsbestemmes kun på størrelsesforskjellen. De kan også kjønnsbestemmes ut fra lengden på halen, men dette er særlig synlig hos subadult-adulte dyr. Dette vil være noe mer vanskelig hos unge, spesielt for ett utrent øye.

Bilde som illustrerer haleforskjellen hos voksne dyr, hunn til venstre, hann til høyre:

Navn:		faktablad kjønnsbestemmelse.JPG
Visninger:	62
Størrelse:	68.9 KB

Sandboaer lever mesteparten av livet sitt nedgravd, samt i ganger under jorden. Dette har den dratt nytte av, og har spesialsert seg på ''bakholdsangrep''.
De har øynene plassert relativt høyt på hodet, noe som tillater at mesteparten av slangen kan være skjult for jaktformål. I naturen, vil sandboaer etterhvert se bort fra deres foretrukne jaktmetode, og aktivt søke ned gnagerbol og lignende.
Da disse jakter slik som de gjør, er det en liten, men ikke ubetydelig risiko ved å holde disse sammen, uansett kjønn. En kan rett og slett risikere at en slange spiser den andre. Dette kan skje første natten, eller etter 3 år, men høyst sannsynlig aldri. Men man vet rett og slett ikke, så får det bli opp til en selv om en vil ta den risikoen.

Hold av arten:

Terrarium:

Sandboaer er svært plassbeskjedne, og kan fint trives i ett 50x30x40/45x45x45 terrarium, da de ligger nedgravd mesteparten av tiden. Ett større terrarium fungerer selvsagt bra det også, men det er av vår oppfatning litt bortkastet da disse rett og slett ikke vet å bruke plassen fult ut.
Dette er også en art som fint kan holdes i rackløsninger.

Oppsett og substrat:

Oppsettet hos denne arten er i teorien svært enkelt, men avhenger litt av om en bruker terrarium eller en rackløsning. Vi vil ta for oss begge etter en liten titt på forskjellige substrater som egner seg til sandboaer. Nei, selv om det heter sandboa må du faktisk ikke nødvendigvis bruke sand! Det er mange forskjellige substrater som egner seg til sandboaer, og vi vil kun ta for oss de vi har førstehåndserfaring med. Disse er også jevnt over de mest brukte.

Sand:

Sand er logisk nok for mange et foretrukket substrat, med god grunn. Sand er ett veldig godt alternativ, det er naturlig, billig og gir slangen ett naturlig substrat å grave i, og det stimulerer til naturlig oppførsel. Det er også lett å rengjøre, og holder svært godt på varmen! En negativ ting er at sand svært lett samler lukt. Det kan også være svært ugunstig å fôre i sand, i fare for at dyret inntar både små og store mengder av det. Dette kan enkelt løses ved fôring utenfor terrariet, eller at en legger inn ett plastlokk etc slangen kan ligge på under fôring.
Sett at en får dette til, vil vi anbefale å bruke sand.

Bøkeflis:
Bøkflis er også ett utmerket alternativ, og gir også dyrene mulighet til å ligge nedgravd selv om det ikke stimulerer til like naturlig oppføsel. Det gir heller ikke slangene mulighet til å ''utfolde'' seg like naturlig sett, men er jevnt over ett mye brukt substrat.
Det kan dog være risikofylt å fôre i dette, særlig med juvenile dyr, da bøkeflis setter seg svært lett fast i fôrdyr

Aspen bedding:
Aspen bedding er ett av de mest brukte substratene til sandboaer, og er ett svært godt alternativ. Men til gjengjeld er det langt dyrere enn de to andre alternativene. Beddingen holder fint på ganger, og gir slangene mulighet til å grave relativt naturlig. Det setter seg heller ikke like lett fast i fôrdyr som sand og bøkeflis. Det er også lettfordøyelig, dersom noe skulle inntas, så fôring i terrariet er fult mulig.

Terrarium:

Substrat nok til at slangen kan være fullstendig dekket + 5cm til bør være tilstrekkelig.
Dette og en vannskål er rent teoretisk alt du trenger for at sandboaen din skal trives. Vannskål trenger ikke være tigjengelig 24/7, dersom slangene gis mulighet til å drikke vann 2 av ukens 7 dager, er dette tilstrekkelig. Men det skader selvsagt ikke å ha den tilgjengelig hele tiden!

Rack:

Substrat nok til at slangen kan være fullstendig dekket + 5cm til bør være tilstrekkelig. Dette og en vannskål er rent teoretisk alt du trenger for at sandboaen din skal trives, også i en rackløsning. MEN, en vannskål tilgjengelig 24/7 i en rackløsning KAN_skape problemer med fuktighet, da sandboaer liker det uvanlig tørt. Dette må en følge nøye med selv, og teste oppsettet før dyret kommer i hus.

Annet:
Dersom en holder de i terarium, vil mange kanskje syns det er ett ensformig og kjedelig oppsett, noe som kan være forståelig. Dersom en vil innrede terrariet litt med diverse pynt, en og annen hule etc, hodeskaller og plastplanter, vil jeg anbefale å jekke opp terrariestørrelsen litt slik at det ikke går på bekostning av dyrets tilgjengelige graveplass, selv om de ikke gjør stort ut av seg.

Temperatur:

Både en varm og en kald sone er nødvendig for at sandboaen skal trives, og også fordøye maten sin.
Kald side bør holde ca 21-23, og varm side så mye som 32-35 grader. På natten kan temperaturen fint synke ned til 20-22 grader på varm side, forutsett at man klarer å opprettholde en stabil, god temperatur på dagtid. Men å senke temperaturen på natterstid har for de fleste av oss, svært lite for seg.

Fuktighet:

Å skulle holde en fast luftfuktighet er ikke noe du trenger å tenke på med denne arten, forutenom at de skal ha det tørt. Veldig, veldig tørt. Den fuktighet vannskålen gir 2 ganger i uken er tilstrekkelig, samt litt spraying under hamskifter. Dersom en mot all formodning skulle oppdage at dyret sliter med hamskifte, kan en fuktboks tilbys.

Håndtering:

Håndtering er som regel uproblematisk så lenge en tar ett par forhåndsregler. Lokaliserer du ikke hvor hodet er først, er sjansene stor for at du blir bitt. Dette er som oftest en fôringsrespons og ikke en aggressiv/defensiv reaksjon. Så lenge en tar de opp fra undersiden, altså graver hånda ned i substratet å tar de opp fra midten av mageregionen og nedover, er de som regel svært letthåndterlige. Når de først er snappet ut av matmodus, er sjansene for å bli bitt som oftest svært små. En kan ofte oppleve at sandboaene prøver å grave seg ned i hånda, og ofte kan dette oppleves skremmende først, som om de prøver å bite, dette er i 99% av gangene ikke tilfelle.
En defensiv sandboa er ikke til å ta feil av, de vil ''flate'' seg nesten helt ut, nesten slik som ''puffadders'', for de av dere som vet hva det er. Uansett, når du ser det for første gang, er det ingen tvil om hva det er!

Fôring:
Når sandboaene først har fått en god, solid fôringsrespons, er de nesten alltid sultne. Dette er en art som gitt muligheten, bokstavelig talt hadde spist seg ihjel, og som ofte ikke vet når den skal stoppe. Fra ett naturlig standpunkt, er mat noe som sjeldent tilbyr seg, og når sjansen først byr seg, gjelder det å hugge innpå. Det kan trossalt være ett halvår til neste gang!

Unge sandboaer, fra og med fødsel, til ca 6 mnd, bør fôres to ganger i uken. Mer bestemt til ca 40 gram for hanner, og 100 gram for hunner. Etter dette kan en gå ned til ett fôrdyr i uken. Dette er dog kun en pekepinn, og er ikke nødvendigvis en fasitt, da forskjellen på vekstraten til individer kan være enorm, selv på samme mengde mat.
Ingen av dem vil stryke med, dersom kun fôret en gang i uken, selv som juvenile. Enkelte foretrekker også dette, for å forhindre unaturlig rask vekst, men det er ikke noen kjente problemer med å fôre ekstra den første levetiden, og anbefales av mange.

Avl:

Avl på sandboaer er uproblematisk, noen dvaler dem og noen ikke. Dvaling er ikke nødvendig men det gir eieren en bedre pekepinn på når en kan forvente kull. Dvaling stimulerer til produksjon av sperm hos hanner og også utvikling av follikler hos hunnene.

Dersom en velger å skulle dvale de, senker man temperaturen over en 2-3 ukersperiode ned til 18-20 grader i begynnelsen av desember.
Slik skal de altså ligge i dvale fra starten av desember, til starten av mars. Under dvaleperioden vil de fortsatt spise, men de bør, og skal gis mye, mye mindre fôrdyr under denne perioden. Ett dyr som vanligivis spiser en fullvoksen mus, bør ikke gis noe større enn en fuzzie hver 10 dag, gitt at hun vil spise. Samme for hannene. Gis det for store fôrdyr kan dette ha fatale følger, da kroppen ikke er i stand til å fordøye mat like effektivt uten tilstrekkelig varme.

Når vi kommer tl desember er det er ikke nødvendig å varme de sakte opp igjen, en kan enkelt å greit skru temperaturen på tilbake til det normale. Men en bør gradvis justere fòrstørrelsen opp til normalt over en liten periode.

Hannene vil skifte ham i slutten av mars- begynnelsen av april. Dette er ett tegn på at han er klar for avl.
Hunnene vil også ha ett hamskift ca midten av april, og når dette har funnet sted, er dyrene klare for avl. Men en bør fôre oftere enn normalt ut denne måneden, og starte introdusering i starten-midten av mai. Sett at en følger framgangen ovenfor vil majoriteten av dem slippe kullet i september-august, avhengig av når hun ble gravid, og også temperaturer. En god indikasjon på at hun faktisk er gravid er at hun utelukkende foretrekker den varme siden.

En kan også fint avle uten å skulle dvale!
Det er det mange som foretrekker, forståelig nok. En kan bruke lengre tid på å få i dyrene den næringen de trenger, for å minske påkjenningene på kroppen, og også risikoen for sykdom grunnet kjølig miljø uteblir.

Da introduserer man enkelt og greit hannen når enn det måtte passe, men de fleste har størst hell med dette under vintermåndene. Man holder da parret ilag til hunnen avviser hannen. Dette ses som regel enkelt på at de nesten utelukkende holder seg til hver sin side av terrariet. Hunnen kan også ''slå'' hannen unna med halen.

Det er en del ting en skal passe på før en bestemmer seg for avl.
Først å framst skal en selvfølgelig påse at dyrene er friske, raske og i god kondisjon!

Hunner skal ikke avles på med mindre de er 325 gram og 3 år, dette for å minske risikoen for alvorlige komplikasjoner, og i verste fall død.

Hannene bør som ett minimun være ett år, og 60 -70 gram.

Det er også flere risikoer ved avl, så dette er noe en bør tenke nøye igjennom før en setter i gang. Dette er ikke uten risiko selv om dyrene er godt forbi minstevekt og alder. Som tidligere nevnt, kan en riskikere at hunnen rett og slett spiser hannen. En og annen sjelden gang vil det også kunne oppstå komplikasjoner under graviditet hos hunnen, som kan føre til død.

Sandboaer føder levende og gir kull på alt fra 12 til 40 unger, sterkt avhengig av kondisjon, alder og vekt på hunnen. Ett gjennomsnittskull ligger på ca 15-20 unger. En bør derfor sikre seg en god, pålitelig leverandør av fôr, da 15 unger vil konsumere opp mot 120 pinkies i mnd!
Unger holdes på samme måten som voksne, men mindre oppsett kan være å foretrekke. De bør også holdes separat, da det er flere tilfeller av at en unge spiser en annen. Dette resulterer som regel i død for begge individene.

Juvenile sandboaer kan også kjønnsbestemmes ut fra halelengde, men dette er ikke en sikker måte å kjønnsbestemme juveniler på, og gir deg kun en god pekepinn.
Som nyfødt kan sandboaer også poppes, men det bør og skal vises forsiktighet da man kan, om ikke gjort korrekt, risikerer å skade dyret.

Her poppes en 1.0 juvenil sandboa, og en kan lett se en av hemipenisene. Denne vil være fraværende hos hunner

Navn:		faktablad popping.jpg
Visninger:	62
Størrelse:	27.1 KB

Til slutt:

Er det bare å ønske deg lykke til dersom du har gått, eller skal gå til anskaffelse av ett av disse fantastiske dyrene!
Vi håper faktabladet har vært til god hjelp, og håper at du nå har en bedre forståelse av hva disse krever.

Dersom det er noe jeg har glemt eller som har uteblitt, er det bare å komme med innvendinger.

Dersom noe er uklart, tar jeg gjerne i mot spørsmål på PM!
Spørsmål kan også stilles i ''Sandboatråden'' : Sandboatråden!


Skrevet av Reptils.
__________________
“Of all creatures that breathe and move upon the earth, nothing is bred that is weaker than man.”
Article Tools

Følgende medlemmer liker innlegget til Reptils
Comment

Article Tools
Visningsmoduser

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye tråder
Du kan ikke svare på innlegg / tråder
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Trackbacks are
Pingbacks are
Refbacks are


Lignende tråder
Article Article Starter Category Comments Siste melding
Boa sp. Sandboa+Rosenboa= Ok? Kiwi Boa og pyton 3 10-10-2009 12:24
Ru sandboa Chibi Boa og pyton 5 22-06-2007 11:48


Alle tider vises som GMT +1. Klokken er nå 08:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0
Reptilfreaks (c) Custom vBulletin Skin By: ForumMonkeys
no new posts