"
<!-- google_ad_section_start -->Lampropeltis getula - Kongesnok<!-- google_ad_section_end -->
Lampropeltis getula - Kongesnok
Lampropeltis getula californiae
Published by espennl Mann
02-04-2009
Standard Lampropeltis getula - Kongesnok

Faktaark for Kalifornia kongesnok (California kingsnake) Lampropeltis getula californiae

Lampropeltis getula - Kongesnok-cali_king_2_by_theperfectlestat.jpg
©2007-2009 =theperfectlestat
[/CENTER]


Klassifikasjon:
Rike: Animalia
Rekke: Chordata
Underrekke: Vertebrata
Klasse: Reptilia
Orden: Squamata
Underorden: Serpentes
Familie: Colubridae
Slekt: Lampropeltis
Art: Lampropeltis getula californiae


Utbredelse:
California, Vest-, Sentral-, og Sør-Arizona, Sør-Nevada og Utah.

Levetid:
Kan oppnå en alder mellom 15-20 år.


Lengde
:
Adulte kan oppnå lengder mot 150 cm, men vanligvis oppnår disse lengder på 110-120 cm.


Generelt
:
Lampropeltis betyr fritt oversatt skinnende skjold eller skinnende skjell, og ”konge” i kongesnok er en henvisning til snokens sult etter andre slanger, både giftige og ikke-giftige akkurat slik som kongekobraen er det. Noe av denne muligheten til å ha giftige slanger som byttedyr ligger i kongesnokens immunitet mot en del arters gift. Det må nevnes at de ikke nødvendigvis er immune mot giftslanger fra alle områder. Kongesnoken er selv ikke giftig, og bruker kvelning for å avlive sine byttedyr. I naturen er ofte disse byttedyrene andre slanger, øgler, gnagere, fugler og egg.
Kongesnoken er nattaktiv og vil nesten bare komme frem om dagen for å varme seg eller om den skulle være utsultet. Disse er ofte å se ved skumringen om kvelden og om natten. Det er da kongesnoken finner sine bytter, samtidig som det er da de fleste rovdyrene over den i næringskjeden sover. Selv om den ser meget dårlig har den meget god lukt og følelse av vibrasjoner. Derfor klarer den seg fint om natten.
Den kalifornske kongesnoken er som oftest stripete med ringer i svart/brun og hvit/gul. Det finnes også snoker av denne arten som har vertikale striper i samme farge. I USA defineres det ofte to typer av den kalifornske kongesnoken; coastal phase og desert phase. Disse to beskriver fargekombinasjonen der coastal phase er ofte brunere og gulere, mens desert phase er ofte svartere og hvitere.
Arten er over de siste årene blitt et populært kjæledyr og holdes av mange slangeeiere verden over. Dette kan komme av at den er en meget hardfør slange som kan tåle en del nybegynnerfeil. Samtidig blir ikke den kalifornske kongesnoken så lang som for eksempel kornsnoken, og dermed kan man klare seg med merkbart mindre terrarier.

I fangenskap:
Jeg vil påstå at kongesnoken er en god nybegynnerslange. Dette var min første slangeart, og den viser raske tegn til at den trives ved riktig oppsett av terrarie. Det må nevnes tidlig at kongesnoken er kannibalistisk og det anbefales ikke å ha flere i samme terrarie. Kongesnoken går an å håndtere, men vil ofte være nervøs i starten dersom den ikke er vandt med dette. Det er beskrevet at de mister noe av nervøsiteten med alderen. Ved håndtering bruker den ofte avføring som forsvarsmekanisme, og denne har en stram lukt. I tillegg kan den hugge dersom den blir meget stresset. Bittet er ikke vondt, og man vil mest sannsynlig bli mer skremt av selve opplevelsen. Jeg håndterer ikke min nære foring og hamskifte for å gi den mest mulig ro til disse gjøremålene. Pass også på å vaske hendene grundig før eventuell håndtering. Slangen kan mistolke hender med mat.


Terrariet:
Man kan ha disse i store plastbokser og terrarier. Dersom man bruker plastbokser til disse er man avhengige av å finne gode nok ventilasjonsmuligheter. Dette kan være noe problematisk da kongesnoken også er konger i en annen sammenheng; rømning/utbrytning. Derfor vil jeg anbefale alle som anskaffer seg en kongesnok å ha den i et rømningssikkert glassbur (terrarie/akvarie). Det beste alternativet vil være å anskaffe seg et terrarie med åpning i front, slik at det vil gjøre det lettere å håndtere slangen dersom dette er et tema. Slangen føler det som mindre truende ved håndtering fra samme høydenivå enn ved at man håndterer de ovenifra.
Da dette er en bakkelevende art er det først og fremst viktig å ha stort bunnareal. Jeg vil anbefale et bunnareal som er like langt som slangen i lengden og halvparten i bredden. Men det vil ikke nødvendigvis stresse slangen med et mindre areal, og minimumsarealet for slanger bør ligge på 2/3 av slangen i lengden og 1/3 av slangen i bredden. Dersom du er eier av en yngre kongesnok vil jeg sterkt anbefale å starte med et mindre terrarie for at slangen skal føle større trygghet. Det kan også stresse slangen dersom bunnarealet er for stort. Samtidig skader det ikke å ha noe høyde på terrariet for å få plass til en klatregren, da disse kan finne på å ta seg en tur i høyden i ny og ne. Pass da på at grenen er solid nok til å holde slangens vekt, samtidig som grenen må stå stabilt for at den ikke skal falle til siden og muligens skade slangen din.

Substrat:
Som substrat bruker man avispapir, sand, forskjellige barktyper og spesiallagde underlag. Papir og avispapir bør man kun bruke dersom man skal kontrollere avføring ved tidlig alder eller sykdommer osv. Disse slangene er klassiske gravere og befinner seg mesteparten av tiden inne i huler eller i ganger den har gravd seg i substratet. Derfor bør det gis et bunnmateriale den kan ha mulighet til dette i. Jeg har kun erfaring med litt finere reptilbark som substrat. Dette fungerer ypperlig både i forhold til at underlaget lar seg grave i samtidig som den bruker en del tid på nye ganger. Mellom 5-10 cm med substrat bør være nok for slangen å grave i. Min mening er at bark eller torv vil være det beste alternativet for en kongesnok. Dersom man bruker torv må man passe på at den er ugjødslet og at det ikke oppstår mugg i terrariet. Derfor bør torven skiftes ut med hyppigere mellomrom enn barken. Dersom man bruker bark bør man bytte underlag med minimum et halvt års mellomrom.
I utenlandske faktaark blir det sagt at det i furu- og granbark kan det finnes oljer som kan skade slangen din. Av helsemessige årsaker vil det da ikke lønne seg å ha underlag eller grener av disse tresortene i terrariet ditt.

Temperatur og lys:
Slanger er ikke som oss mennesker når det kommer til oppvarming av kroppen. Menneskekroppen kan justere varmen ettersom temperaturen stiger eller faller. Slanger er derimot avhengige av eksterne temperaturkilder slik som sol eller skygge, dersom den trenger å bli varmere eller kaldere. Slangen trenger disse temperaturforandringene for nedbrytning av mat og sirkulasjon i kroppen. På grunn av dette må det finnes en varm og en kald side i terrariet ditt. Slangen vil da kunne velge om den skal varme seg eller kjøle seg ned etter hvilke behov den har. Dersom den ikke har muligheten til dette kan det oppstå sykdommer, og i verste fall med døden til følge. Det mest kjente problemet for slanger med feil terrarietemperatur er spisevegring.
På den kalde siden bør det være mellom 20-25 grader celsius, og på den varme siden bør det være mellom 27,5-32,5 grader celsius. Dette kan også være noe individuelt og dette er meget generelle temperaturer som først og fremst gir en pekepinn på hva som sikrer slangen det den trenger i forhold til justering av kroppsvarme. Det er ikke anbefalt å la den kalde siden gå noe særlig under 20 grader celsius. Å få til dette i et terrarie er ikke nødvendigvis så vanskelig. Dersom man har terrariet stående i romtemperatur, trenger man som oftest kun en varmekilde på den ene siden av terrariet for å øke temperaturen på denne siden noe.
De vanligste måtene å få til dette på er ved å bruke varmematter, varmelamper eller varmekabler. Hos meg står terrariet i romtemperatur og jeg har en varmematte dekkende 2/5 av det. Dersom man sliter med å få til temperaturene kan man eksperimentere litt med de forskjellige metodene. Jeg har for eksempel også en varmelampe stående over terrariet dersom jeg skulle trenge litt ekstra varme for slangen. Denne lampen har infrarødt lys slik at den også kan brukes på natt- og kveldstid dersom det skulle være behov for litt ekstra varme da. Dersom man bruker varmelampe må man sikre disse slik at slangen ikke har mulighet til å klatre på lampene slik at det kan oppstå forbrenningsskader. Pass på å ha termometer på begge sider for å kunne kontrollere verdiene.
Jeg bruker også uv-lys for å simulere dagslys om dagen. For dette bruket bruker jeg rør slik at lyset dekker hele terrariet. Selv om mange mener dette er bortkastet gjør jeg dette for å gjenskape slangens ”vanlige hverdag” med lys om dagen og mørke om natten. Jeg senker også temperaturnivåene mine om natten for at det skal oppstå en liten forskjell mellom dag og natt. Dette går ganske automatisk med at romtemperaturen også går ned om natten, men jeg har også stilt inn varmematten slik at den slår seg av noen timer om natten og slår seg på igjen sammen med lyset om dagen. Innstillingen er gjort med timere slik at dette går i en forholdsvis fast syklus. På sommertid har jeg lys fra 07:30-21:00 og varme fra 07:30-23:59. På vinterstid har jeg lys fra 08:30-20:00 og varme fra 08:30-23:59. Ellers lar jeg romtemperatur og vanlig dagslys gjøre sitt. Dette har fungert veldig fint for meg.

Fuktighet:
De fleste faktaark jeg har lest rundt dette med fuktighet, påpeker at det ikke er nødvendig med en spesiell tanke rundt dette. Kongesnoken ferdes på steder med lav luftfuktighet i naturen og bør også gjøre dette i et terrarie. Det er allikevel nødvendig med en vannskål som kan ha plass til hele slangen sammenkveilet til bading og dersom den kan ha lyst til å drikke. Samtidig vil denne vannskålen gi det som trengs av luftfuktighet i terrariet.
De eneste gangene man bør ha spesielt fokus på luftfuktigheten er når det kommer til hamskiftet. Da bør luftfuktigheten økes noe slik at selve hamskiftet skal gå så smertefritt og raskt som slangen ønsker.

Føde:
I naturen spiser kongesnoken som nevnt andre slanger, øgler, gnagere, fugler og egg. I fangenskap er de vanligste foringsdyrene gnagere, da fortrinnsvis mus og rotter. Som slangeeier kan ofte foringen være høydepunktene. Det kan være meget interessant å se hvordan slangen fanger og svelger byttet.
Unge individer bør få mus i passende størrelser, mens man etter hvert kan gå over på nyfødte rotter og siden gå størrelsene oppover. Passende størrelse vil si at byttet ikke skal være større enn litt bredere enn den største delen på slangen. Jeg fikk min kongesnok når den var rundt 6 måneder og den var da klar for å begynne på en diett kun bestående av rotter. Den startet med helt nyfødte, mens den nå har gått opp to størrelser etter 4-5 måneder hos meg.
Som en grunnregel skal disse slangene ha mat hver femte til syvende dag som ung, mens voksne individer kan mates rundt hver tiende dag. Dette brukte jeg som mal de første par månedene, og det fungerte greit. Min tok ikke mat før det var gått over en måned, men etter dette spiste den forholdsvis regelmessig en gang i uken. Dersom slangen ikke tar byttet innen et par timer tar jeg det ut og ventet et par dager. Etter hvert som tiden har gått har mitt individ blitt enklere i matveien. Nå kommer den opp for å lete etter mat når den er sulten, og slik blir det enklere for meg å vite når den er ute etter en matbit. Jeg passer allikevel på og ikke å gi den hver gang den er fremme og lukter litt, men forholder meg til ”ca en gang i uken-prinsippet”.
Adferden dens i forhold til det å ta et bytte er også forandret på de månedene jeg har hatt den. De første ukene den tok mat måtte jeg la rotten ligge i terrariet slik at den ”fant” den selv etter å ha gjemt seg redselsfull unna. Disse slangene er redde for det meste, og trekker seg unna en hver mulig fare. Dette kan man spesielt merke dersom slangen er kommet inn i nye omgivelser. Nå hugger den forholdsvis raskt etter byttet når jeg tar frem mat når den er ute og rusler. Slangen kan bruke noe tid på å bli kjent i sitt nye terrarie og dermed kan den være litt ugrei å ha med å gjøre den første måneden (kanskje noe lengre også). Nå, etter 4-5 måneder, spiser den regelmessig, og har ingen problemer med å fange eller fordøye maten. Nå mater jeg med en pinsett og danser litt med musen noen cm foran slangen. Den hugger fort.
Det har ofte diskusjoner som går på det å mate med dødt eller levende for og om slangen bør mates i terrariet sitt eller tas ut for mating. Jeg vil ikke at det skal utløse noen diskusjoner rundt dette her, men jeg foretrekker å mate med opptinte mus/rotter og la individet være i sine kjente omgivelser. Jeg tror dette er best på grunn av at du da selv har kontrollen på foringssituasjonen, samtidig som slangen vil føle seg tryggere i sitt eget terrarie når den skal fange maten. I andre faktaark er det også poengtert at frosne mus er sikret å ikke inneha parasitter slik at slangen kan få dette ved fortæring. Sykdom og skader på din slange kan fort oppstå ved mating med levende gnagere. Dersom du har frosne mus fra fryseren, pass på at disse er helt tint og gjerne en anelse varme før du gir de til din kongesnok. Jeg tiner mine rotter i dobbel plastpose under varmt vann. Dette er raskt og effektivt, og slangen har ikke vist tegn til at dette er feil fremgangsmåte. Du kan også bruke varmelampe for rask tining, eller tine de i romtemperatur for lang tining.
Dersom man allikevel ønsker eller må gi sitt individ levende fordyr, er det et par ting å huske på. Det er nemlig en del individer som nekter å ta frosne fordyr, selv om dette er uvanlig. Kongesnoken er enestående på å bite seg fast i, kveile seg rundt for kvelning, kvele og svelge byttene sine. Allikevel kan et levende bytte skade, eller i verste fall drepe din kongesnok. En gnagers bitt kan skade en slange nok til at skadene kan medføre død, og derfor er det viktig at man følger med frem til fordyret er drept dersom man skal mate med levende for. Dette gjelder spesielt dersom man forer med større rotter som har kraftige bitt. Som oftest takler slangen dette uten problemer, men dersom slangen ikke er sulten, er syk eller liknende kan dette gå hardt utover slangen. Vær forsiktig dersom du skal mate med levende for til dine kongesnoker.

Lampropeltis getula - Kongesnok-bite_by_lilacharlequin.jpg
©2008-2009 ~LilacHarlequin (Desert phase)

Innredning:
Her er grensene uendelige. Allikevel er det et par ting å tenke på for å gjøre terrariet mer funksjonelt og samtidig penere å se i. Det første man kan si er at jo større terrarie man har, jo viktigere er det med flere mulige gjemmesteder. Det er sjelden at en slange er fullt utstrakt, og de liker seg godt skjult og godt kveilet sammen. Det andre som er viktig er at kongesnoken har mulighet til å gjemme seg på overflaten både på kald og varm side. For det meste vil kongesnoken bruke substratet til å gjemme seg under, men det er også greit å ha et par kjappe unnamanøvringsmuligheter. Man bør ha flere gjemmesteder og to er obligatorisk. Det er en annen ting som er obligatorisk i et slangeterrarie, og det er tilgang på vann.
Ellers er det bare å bruke fantasien. Steiner, grener, planter, vannbad osv. Pass på at store steiner eller grener er sikret ordentlig slik at ikke dette kan skade slangen av en eller annen grunn. Dersom man finner fine gjenstander til dekorasjon i skogen må man steke/koke/fryse disse for å frigjøre for parasitter. Pass også på at det ikke er for mye inne i terrariet, slik at det ikke finnes noe bunnareal for slangen å vandre i.
Ellers er plastplanter/blomster undervurdert (hilsen en god student). Disse kan man også enkelt integrere i en isoporbakgrunn/underlag også, samtidig som det er økonomisk. Det er ofte morsomst å ha et terrarie så likt miljøet som slangen vanligvis ferdes i som mulig.

Rengjøring:
Her er det ganske enkle og klare regler, og man bør holde terrariet så rent som mulig på daglig basis. Fjern avføring så fort som mulig. Avføringen er ikke nødvendigvis på overflaten, så dette må passes nøye på slik at det ikke ligger avføring i terrariet over lang tid. Har man vannskål eller vannbad inne i terrariet bør dette desinfiseres og vaskes godt en gang i uken. Optimalt sett bør substrat byttes og dekorering og terrarie vaskes hver måned, men minimalt kan dette gjøres grundig en gang i halvåret. Vask av terrarievegger kan enkelt gjøres oftere enn dette, og det blir også seende mye finere ut. Ved vask må man la terrariet tørke helt før man setter ting på plass igjen.

Til slutt:
Da er det bare å ønske lykke til som eier av disse nydelige dyrene dersom noen skulle gå til anskaffelse av et. Disse er forholdsvis enkle å ta hånd om så lenge du gir den det den har behov for. Håper du har lært noe med dette faktaarket og at det kan inspirere til riktig dyrehold. Og er det noe jeg har glemt som bør med, eller noen andre innvendinger er det bare å kommentere. Faktaarket er basert på undernevnte kilder og egne erfaringer med en 0.0.1 lampropeltis getula californiae.
Mvh ”espennl”.

Kilder:
http://ezinearticles.com/?Californian-Kingsnake-Care-(Lampropeltis-getula-californiae)&id=234264
http://www.reptileknowledge.com/care/california-kingsnake.php
http://www.newenglandreptile.com/CareCalKing.html
Article Tools

  #1  
By Morten90 Mann on 08-10-2017, 19:29
Standard

Hei. Jeg har for 3 uker siden fått meg en ung kongesnok.
Jeg sliter med og få den til å ta til seg mat. Jeg har sjekket det jeg kan komme på for og tilse at alt stemmer i terrariet.
Hvor lenge kan det gå uten at den spiser før jeg bør bekymre meg for at det kan gå ille med den lille krabaten?
Evt er det noen tips til hva jeg kan gjøre for å få den til å begynne å spise?
På forhånd takk
Svar med sitat
Comment

Article Tools
Visningsmoduser

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye tråder
Du kan ikke svare på innlegg / tråder
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Trackbacks are
Pingbacks are
Refbacks are


Lignende tråder
Article Article Starter Category Comments Siste melding
Kongesnok California kingsnake espennl Snoker 6 29-01-2009 16:33
California Kingsnake WildAngel87 Snoker 6 13-10-2007 19:33
california-banded-gecko anaconda92 Gekkoer 1 27-02-2007 22:18


Alle tider vises som GMT +1. Klokken er nå 16:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0
Reptilfreaks (c) Custom vBulletin Skin By: ForumMonkeys
no new posts