"
<!-- google_ad_section_start -->Keiserskorpion Pandinus imperator<!-- google_ad_section_end -->
Keiserskorpion Pandinus imperator
Vegard ”Fattail” Bunes
Published by Fattail Mann
29-02-2008
Standard Keiserskorpion Pandinus imperator

Månedens Virvelløse dyr mars 2008

Keiserskorpion Pandinus imperator
(C. L. Koch, 1841)Skrevet av Vegard ”Fattail” BunesInnledning


Skorpioner er en dyregruppe som fascinerer mennesker. De er kanskje mest kjent for sin giftige brodd og dødelige stikk og er derfor brukt som tema i en rekke spenningsbøker og filmer. Denne oppfatningen av skorpioner som dødelige kryp er en sannhet med svært mange unntak.

Totalt finnes det rundt 1500 beskrevne arter. Vi finner skorpioner på alle kontinenter unntatt Antarktis. Som leddyr står de nært i slekt med edderkopper. Selv om man ofte assosierer skorpioner med ørken finnes de faktisk i svært mange ulike miljøer. Alt fra tørre ørkenområder med dagstemperaturer over 50° til høyfjellsområder mer enn 5000 meter over havet. Svært mange arter finnes i tropiske regnskoger med høy luftfuktighet, og noen trives til og med i tidevannssoner hvor de delvis lever under vann. Enkelte arter lever i tretopper flere titalls meter over bakken mens andre lever i dype huler flere hundre meter under bakken hvor de aldri ser dagslys.

Selv om alle skorpioner er giftige er svært få dødelige for mennesker. Et stort antall arter er ikke mer giftig enn et vepsestikk, mens kun ca. 25 arter er kjent for å kunne ta livet av voksne friske mennesker. Alle disse finner vi i familien Buthidae. De giftigste artene bruker aktivt giftbrodden ytterst på halen i angrep og forsvar, mens de med svak gift ofte fanger og parterer byttet med klørne. Man sier gjerne som en tommelfingerregel at de mest giftige skorpionene har en kraftig hale og spinkle klør, mens de minst giftige har en relativt spinkel hale og kraftige klør. Unntak finnes dog.

I Europa er det påvist ca. 25 arter. Disse finnes først og fremst rundt Middelhavet, men vi finner også små bestander så langt nord som England.

Denne artikkelen tar for seg den vanligste arten i hobbyen, keiserskorpion Pandinus imperator.


Taksonomi


Klasse: Arachnida (edderkoppdyr)
Orden: Scorpiones (skorpioner)
Familie: Scorpionidae
Slekt: Pandinus
Art: Pandinus imperator
Fakta


Navn: Keiserskorpion Pandinus imperator
Engelsk: Emperor Scorpion, Imperial Scorpion
Utbredelse: Vest Afrika
Miljø: Varme tropiske regnskogsområder med høy luftfuktighet
Temperament: Rolige og lite aggressive. Lite giftige, bruker sjeldent giftbrodden
Atferd: Bakkelevende og nattaktiv. Graver gjerne huler i jorda hvor de er om dagen
Sosiale: Ja. Kan gjerne være flere sammen
Diett: Sirisser, gresshopper, kakerlakker og andre insekter. Kan også spise mindre vertebrater som museunger (pinkies) og amfibier


Utbredelse og miljø


Keiserskorpion har sin naturlige utbredelse i Vest Afrika i landene Senegal, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Elfenbenskysten, Ghana, Benin, Togo, Nigeria og Kongo. Arten krever et varmt og fuktig miljø og finnes i tropisk regnskog- og savanneområder med høy luftfuktighet. Arten er en hulegraver og graver seg ofte dype huler i jorda under røtter og steiner. Der oppholder de seg på dagtid og kommer ut på natten for å jakte eller parre seg. Keiserskorpion er for øvrig bakkelevende og beveger seg sjeldent langt fra hulen.


Utseende og kjønnsforskjell


Keiserskorpion er en av våre største nålevende skorpioner. Voksne individer kan bli over 15 cm lange og er gjennomgående svarte med en rødgrønn tone. De har to kraftige klør (manus/tibia). Kjønnene er relativt like. Hannen har større og kraftigere klo enn hunnen. Den trolig beste måten å skille kjønnene på er størrelsen og formen til pectines (børste/kam) på undersiden (ventralt). Basis av pectines er relativt smal hos hanner med børster opp mot dobbel lengde i forhold til bredden av basis (børstefestet), mens hunner har en relativt bred basis i forhold til børster hvor basis er nesten like bred som lengden på børstene. En illustrasjon på kjønnsforskjellen finnes her.


Livshistorie


Arten bruker 3-4 år på å bli voksne og kjønnsmodne, og kan leve i over 10 år. En hunn kan gå befruktet i flere måneder før den føder. Graviditet kan påvises ved at hunnen svulmer opp, blir mindre aktiv, gjemmer seg mer og mister matlysten. De kan gjerne slutte å spise en måned før fødsel. Hunnen føder 10-25 levende unger som ser ut som små hvite kopier av de voksne. Disse kryper opp på ryggen til moren hvor de holder seg en ukes tid frem mot sitt første hamskifte (molt). Etter hvert forlater de moren og lever som miniatyrskorpioner med stadige hamskifter hvor de blir større og mørkere. Totalt gjennomgår de 6-8 hamskifter før de er utvokst. Når ungene forlater ryggen til moren etter sitt første hamskifte bør de isoleres i små beholdere og riktig miljø. Hunner kan finne på å spise ungene og ungene kan spise hverandre.Keiserskorpion Pandinus imperator med nyfødte unger. Foto: Reptilfrelst

Mange skorpioner er solitære og tolererer ikke artsfrender i nærheten. Keiserskorpion er noe mer sosial, og tolererer som regel nærvær av artsfrender såfremt de har nok plass. Man kan derfor fint ha 3-5 jevnstore individer sammen så lenge de har nok plass og gjemmesteder og får nok mat. Der 3-5 individer går sammen bør de ha mat tilgjengelig daglig.

Som de fleste skorpioner foretrekker keiserskorpioner å fange levende bytte. Hovedføden er innsekter som gresshopper, sirisser, kakerlakker, biller og andre invertebrater, men de er også kjent for å kunne ta mindre vertebrater som små museunger (pinkies) og amfibier. Arten har en lite potent gift som normalt ikke er verre enn et vepsestikk (med mindre man er allergisk). I motsetning til enkelte andre arter bruker den sjeldent brodden til forsvar eller å drepe byttet. De bruker heller de kraftige klørne til å fange, holde og rive i stykker byttet. De foretrekker som regel også å bruke klørne i forsvar.


I hobbyen


Som allerede nevnt er keiserskorpion den vanligste arten i hobbyen (i fangenskap). En del dyr fanges trolig vilt, men det finnes også skorpionfarmer i Vest Afrika hvor de avler fram skorpioner for salg. Noen av grunnene til at arten er såpass populær i hobbyen er nok at dette er en relativt rolig og lite aggressiv art, den er stor, er blant de minst giftige skorpioner og bruker sjeldent giftbrodden. Under rette omgivelser er det også en art som kan avle i fangenskap.

Mange dyrebutikker selger arten, og du må som regel betale fra 350,- og oppover pr individ. Dessverre er det en del forretninger som tror alle skorpioner lever i ørken, slik at de kan ha levd et dehydrert liv i butikken. Dette kan gi mer stressede og aggressive individer og kan forkorte levetiden. På det private markedet er prisene som regel noe lavere, alder ofte kjent og det er en god sjanse for at dyrene har levd i et rett miljø.

Keiserskorpion er en av de mest egnede artene for nybegynnere, ikke minst på grunn av den rolige atferden og svake giften. Det er også en art som gir gode muligheter å studere selv om den er mest aktiv i mørket. Dette er også en art som kan håndteres, men det anbefales å begrense dette til et minimum. Skorpioner har ingen glede av håndtering (heller motsatt) og det finnes få (om noen) gode grunner for å håndtere dem. Vær også oppmerksom på at det er variasjoner mellom individer. Enkelte keiserskorpioner kan være stresset og opptre aggressivt.

Keiserskorpion er ført opp på CITES II listen over fredede dyrearter. Denne fredningen innebærer at det er ulovlig å importere eller eksportere arten til Norge uten særskilt tillatelse fra myndighetene i avsenderlandet. I Norge er det Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som gir en slik tillatelse. Det er likevel lovlig å kjøpe, selge og holde arten innen Norge uten spesiell tillatelse fra DN.


I terrariet


Et enkelt individ kan klare seg med et terrarium på 30x30x30 cm, men jeg vil anbefale å gi den noe mer plass. En bunnflate på 30x40 cm for ett individ og 40x60 cm for 2-3 individer mener jeg er å anbefale. Terrariet må ha lufting og eventuelle sidedører bør ha lås da de har mye kraft i klørne (skorpioner er også utbrytereksperter). De klatrer ikke glass, men er ellers rimelig gode klatrere tross størrelsen. Terrariet bør være vanntett i bunnen. Høyden på terrariet bør minst være 30 cm slik at man har god plass til et tykt lag bunnsubstrat.

Som bunnsubstrat bør man bruke ugjødslet torv, og man kan vurdere å ha et bunnlag av leca kuler for drenering. Bunnsubstratet bør være tykt, minimum 10-15 cm slik at de har mulighet for å grave dype huler. Som dekor kan man bruke røtter og stykker av korkbark, og eventuelt steiner og planter. Planter må ikke være giftige, og helst trives i et fuktig miljø (som f. eks bregner). Det er også viktig å påpeke at bunnsubstratet bør være ugjødslet og ubehandlet slik at man unngår ulike kjemiske stoffer som kan skade skorpionene. Dersom bunnsubstratet har vært brukt i andre sammenhenger eller er hentet i naturen kan man steke det i stekeovn på 200° for å ta livet av midd og andre parasitter og eventuelt bakterier.Keiserskorpion Pandinus imperator på vei ned i hulen sin. Foto: Fattail

For best mulig trivsel bør temperaturen ligge mellom 25-30° på dagtid og 20-25° på natten. Temperaturen kan reguleres gjennom romtemperatur, varmelampe eller varmematte. Ved bruk av varmematte bør denne ikke plasseres under terrariet, men på siden eller bak. Dette fordi keiserskorpioner graver seg ned blant annet for å unngå varme og da risikerer overoppheting og uttørking. Velger du likevel å plassere varmematten under terrariet bør denne dekke mindre enn halve bunnarealet. Terrariet skal alltid ha et termometer slik at temperaturen til enhver tid kan kontrolleres.

Luftfuktigheten er også viktig. Keiserskorpioner trives som sagt best i et fuktig miljø med 75-85 % luftfuktighet. Dette oppnås ved å ha riktig bunnsubstrat (torv holder godt på fuktigheten) og ved å tilføre vann når fuktigheten synker under ønsket nivå. Dette kan gjøres ved å helle vann i et hjørne av terrariet slik at det dreneres til bunnen og ved å spraye terrariet med en vannflaske (denne må være ren og ikke brukt tidligere med diverse plantemidler og lignende). For å begrense uttørkning bør du også ha mulighet for å regulere utluftingen noe. Et hydrometer bør alltid være på plass i terrariet slik at du til en hver tid kan kontrollere luftfuktigheten. Keiserskorpioner skal alltid ha tilgang til rent vann. En liten grunn vannskål som skiftes og reingjøres regelmessig er derfor viktig.

Siden skorpioner er nattaktive bør terrariet stå mørkt om natten med kunstig belysning slått av. Ideelt sett bør også temperaturen senkes noen grader om natten.

Skorpioner har et svært lavt stoffskifte. Dette gjør at de ikke trenger mat daglig. Det er nok å fore voksne individer 1-2 ganger hver uke. Unge dyr bør fores 3-4 ganger i uka. Små unge individer kan gjerne fores med små sirisser (pinheads) eller små melormer som man gjerne kan dele opp. Voksne individer foretrekker store sirisser, gresshopper, kakerlakker og lignende. Selv forer jeg mine med kakerlakker av arten Nauphoeta cinerea. Disse er relativt myke og har mye kjøtt i forhold til størrelse, og det virker som skorpionene elsker disse. Vær dog oppmerksom på at denne kakerlakken er svært rask, klatrer glatte glassvegger og er en art du definitivt IKKE vil ha løs i huset. Den regnes som et plagsomt skadedyr i Norge og kan fint formere seg i ekspressfart under kjøleskapet ditt.Her nyter skorpionen en saftig kakerlakk. Foto: Fattail

De forholdene som er tatt opp her vil bidra til å gi skorpionene et best mulig miljø som igjen gir best mulig grunnlag for god trivsel. Det bør være et mål for alle som holder skorpioner å tilrettelegge forholdene slik at de blir så optimale som mulig. Det vil bidra til å gi dyrene muligheten for et godt og langt liv i terrariet.


Egen erfaring


Jeg har ikke holdt på med skorpioner veldig lenge selv, men har hatt en bratt læringskurve. Når jeg først skaffet meg skorpion hadde jeg mange formeninger om hvilke typer jeg ville ha. Det ble ikke keiserskorpion i første omgang, men etter kort tid skaffet jeg meg to slike. Og dette er nok den arten jeg hittil har hatt mest glede av. De er store og lette å studere og ikke for raske eller skvettene. I tillegg vil jeg karakterisere dem som tilnærmet helt ufarlige. De er derfor i mine øyne perfekte både for nybegynnere og mer erfarne skorpion eiere.

En historie fra heimen: Kort tid etter at jeg hadde fått keiserskorpionene i hus forsvant de. Jeg har to stykker i et Exo-Terra terrarium på 60x45x45 cm med et tykt lag bunnsubstrat. Det viste seg at de hadde begynt å grave en hule under en rot. Etter hvert som hulen ble stor nok holdt begge seg der mye på dagtid og var mest ute om natten. En dag vandret det ene dyret rastløst rundt i terrariet. Den klatret opp bakveggen og romsterte rundt i timevis. Den prøvde også flere ganger å klatre bortover nettingen i taket på terrariet (har hel dekkende metallnetting i taket). Ut på kvelden kom også den andre ut og vandret rundt. Jeg hadde på forhånd sjekket kjønnene og mente jeg hadde en hann og en hunn. De satt lenge side om side på bakveggen, før de møttes i et hjørne av terrariet. Plutselig begynte den ene å vibrere kraftig et lite sekund før den ble rolig. Dette gjentok den minst 7-8 ganger og jeg begynte å bli urolig for om noe var galt. Etter hvert møttes de face to face (eller klo mot klo) og beveget seg frem og tilbake. Da begynte jeg å ane tegningen og jeg sjekket raskt i mine skorpionbøker. YESS! Jeg hadde nettopp vært vitne til keiserskorpionens parringsritual. Om dette bærer frukter vites ikke i skrivende stund, men det var uansett en vanvittig tøff opplevelse.Keiserskorpioner Pandinus imperator i parringsdans. Foto: Fattail


Kuriosa


Skorpioner er leddyr og mangler et indre skjelett. Isteden har de et stivt ytre skall (eksoskjelett). Eksoskjelettet begrenser vekst og må derfor skiftes med jevne mellomrom når dyrene vokser. Dette kalles et hamskifte (eller molt). Det gamle skallet sprekker opp under molt og skorpionen kryper ut. De er da ekstra sårbare noen dager frem til det nye skallet er herdet. Eksoskjelettet består blant annet av noen kjemiske forbindelser som får skorpioner til å ”gløde” under UV lys. Det er derfor vanlig å bruke UV lykter for å finne skorpioner i naturen. Når skorpioner er fullvoksne vil de som regel slutte å skifte skall.

Skorpioner er hardføre dyr. Selv om de trives og fungerer best under optimale forhold vil de kunne overleve under svært suboptimale forhold. Tropiske skorpioner kan overleve korte perioder ned mot frysepunktet, og lengre perioder rundt 14-15°. De kan også overleve lengre perioder med tørke og flere uker uten mat. Men selv om skorpioner kan overleve slike forhold vil det ofte føre til mistrivsel, stress og kortere levetid.

Jomfrufødsel (partenogenese) innebærer at hunner kan få avkom uten befruktning av en hann. Minst åtte ulike arter skorpioner er bekreftet å ha denne egenskapen. Alle unntatt én tilhører familien Buthidae. Av alle skorpioner ser dette ut til å være vanligst i slekten Tityus, hvor minst fem arter er partenogenetiske.En takk til Reptilfrelst for lån av bilde.


Kilder


Bøker

Rubio, M: Scorpions A complete Pet Owner’s Manual, Barron’s 2000
Walls, J.G. Scorpions plus other popular Invertebrates, The Herpetocultural Library 2006

Internett

Aqua Terra Vita http://www.aqua-terra-vita.com
Arachnoboards http://www.arachnoboards.com/ab/index.php
Gordon’s Scorpion Page http://www.earthlife.net/chelicerata/scorpionidae.html
The Scorpion Files http://www.ub.ntnu.no/scorpion-files/index.php
Parthenogenesis in Tityus... http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-162185417.html
__________________
Mvh Vegard
Article Tools

Closed Article

Emner
2008, dyr, mars, månedens, virvelløse

Article Tools
Visningsmoduser

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye tråder
Du kan ikke svare på innlegg / tråder
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Trackbacks are
Pingbacks are
Refbacks are


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.reptilfreaks.no/forum/skorpionfakta/6345-keiserskorpion-pandinus-imperator.html
Skrevet av For Type Dato
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Side 2 - Diskusjon.no This thread Refback 19-05-2010 17:46
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 06-08-2009 23:17
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 12-06-2009 14:12
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 21-05-2009 22:16
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 21-05-2009 15:14
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 27-02-2009 12:08
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 18-02-2009 16:17
Kjøpe skorpion eller tarantell? - Forum - Diskusjon.no This thread Refback 23-11-2008 18:03
Forum > Kjøpe skorpion eller tarantell? - Diskusjon.no This thread Refback 18-11-2008 15:21

Lignende tråder
Article Article Starter Category Comments Siste melding
Pandinus Imperator camo Småprat 75 20-08-2010 14:21
?Død pandinus imperator :( sandtrøen Skorpioner 4 01-01-2010 20:40
Pandinus imperator TwixXxy Skorpioner 16 02-06-2008 19:47
Pandinus imperator avl..? Lise_88 Skorpioner 4 15-03-2007 15:40
Pandinus Imperator Halgeir Skorpioner 30 12-10-2006 17:37


Alle tider vises som GMT +1. Klokken er nå 08:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0
Reptilfreaks (c) Custom vBulletin Skin By: ForumMonkeys
no new posts